Geïndiceerd wonen

Als zelfstandig thuis wonen niet langer gaat, oriënteert u zich op andere huisvesting. U zoekt een plek waar uw eigen zelfstandigheid en manier van leven gerespecteerd worden.  Waar u met meer comfort woont in een prettige omgeving. Waar de zorg veilig en goed is. Een plek waar u ook weer nieuwe sociale contacten kunt maken. Of u zoekt een veilige plek voor uw naaste omdat dementie verantwoord zelfstandig wonen onmogelijk maakt. Waar aandacht is voor de persoon die uw naaste is. Als u een indicatie voor wonen met zorg heeft, dan biedt Innoforte de volgende mogelijkheden:

- de locaties Oosterwolde en De Biesdel. Mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben maar niet dementeren, zijn welkom in Oosterwolde. Hier is een somatische verpleegafdeling.

- de locaties 't Jagthuis en H.A. Lorentzhuis voor mensen die lijden aan een vorm van dementie. In het Lorentzhuis zijn ook appartementen voor ouderen die niet dementeren.

Samen onder één dak

Innoforte begrijpt dat echtparen bij elkaar willen blijven wonen. Daarvoor spannen wij ons graag in als beide partners een indicatie voor zorg en verblijf hebben. Ook partners die beiden een vorm van dementie hebben, kunnen samen blijven. Vaak wordt het appartement van de één dan als woonkamer gebruikt en het appartement van de ander als slaapkamer. Is de zorgvraag te verschillend, dan is wonen onder één dak, in elkaars nabijheid, mogelijk in het Lorentzhuis.

Indicatie

Voor onze zorgappartementen hebt u een indicatie nodig van het CIZ, op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) . Voor zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Bij het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.
Onze Klantenservice adviseert u graag en kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Wonen bij Innoforte

Er wonen ongeveer 300 mensen bij Innoforte, in één van de vier locaties. Driehonderd mensen met hun eigen geschiedenissen, hun eigen wensen en opvattingen over goede zorg en prettig wonen. Ons motto is 'Een (w)aardige oude dag', onze medewerkers én vrijwilligers, spannen zich iedere dag in om dit waar te maken voor iedere cliënt.

In de locaties Oosterwolde, De Biesdel en het Lorentzhuis brengt het Huis van de Buurt extra levendigheid. Buurtbewoners zijn hier welkom voor een gezonde, gezellige maaltijd, om deel te nemen aan activiteiten of persoonlijke verzorging.