ZoekenSluiten

Coördinatiepunt Verblijf regio Arnhem

Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Liemerije, Innoforte en Pleyade zijn in nauwe samenwerking met Menzis het initiatief Coördinatiepunt Verblijf in de regio Arnhem en omgeving gestart. Het Coördinatiepunt Verblijf zal hiermee het gezamenlijke aanspreekpunt worden voor acute zorgvraag voor verblijf in de regio.

Werkzaamheden Coördinatiepunt Verblijf

Het Coördinatiepunt Verblijf heeft zich gedurende de coronacrisis bezig gehouden met de bemiddeling van instroom COVID-patiënten naar de cohortafdelingen en Rijnstate ziekenhuis ondersteunt bij de uitstroom van patiënten. Per 26 april 2021 heeft het Coördinatiepunt Verblijf ook de taken van het huidige informatieloket Eerstelijns verblijf (ELV) op zich genomen. Daarnaast willen we ons ontwikkelen tot een integraal punt van informatie waarbij de acute vraag bij instroom én doorstroom centraal staat. Het Coördinatiepunt Verblijf heeft zicht op de beschikbare plekken in de regio en op deze manier kunnen verwijzers snel en goed geholpen worden. Naast het verbeteren van de stroomlijning binnen de ouderenzorg zijn we ook een aanspreekpunt voor VVT, huisartsen, ziekenhuis en de thuiszorg. Het Coördinatiepunt Verblijf is vijf dagen in de week bemand door een cliëntadviseur van één van de initiatief nemende organisaties.

Contact Coördinatiepunt Verblijf

Alle informatie is te lezen op www.coordinatiepuntverblijf.nl. De website blijft in ontwikkeling en zal steeds meer gevuld worden met waardevolle informatie voor alle belanghebbenden. Heb je vragen over het Coördinatiepunt Verblijf? Dan kun je altijd even contact opnemen.

Innoforte is trots om onderdeel te zijn van dit mooie initiatief om de acute verblijfszorg en ondersteuning voor ouderen in de regio, op lange termijn fundamenteel te verbeteren.