ZoekenSluiten

Checklist Herken de signalen

Herkent u één of meer van de volgende signalen in combinatie met vergeetachtigheid?

  • Moeite met alledaagse handelingen zoals koffie zetten;
  • Taalproblemen zoals niet meer op een woord kunnen komen of het gesprek niet meer kunnen volgen;
  • Desoriëntatie: welke dag is het ook al weer, hoe kom ik weer thuis, is dat mijn buurman?
  • Verminderd beoordelingsvermogen zoals gevaarlijk oversteken;
  • Moeite met abstract denken: afspraken plannen lukt niet goed;
  • Dingen verkeerd opbergen: schoen in de koelkast
  • Veranderingen in stemming en gedrag: somber of juist heel uitgelaten;
  • Verandering in persoonlijkheid: sneller boos of geagiteerd of juist veel vriendelijker;
  • Verlies van initiatief: geen hobby’s meer uitoefenen.

Als u dit herkent, neemt u dan contact op met de Casemanager Dementie. De casemanager is er voor iedereen bij wie vergeetachtigheid een probleem wordt in het dagelijks leven. Ook partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners kunnen bij de casemanager terecht.