Ik zoek zorg

U denkt na over de veranderingen die u wenselijk vindt om in balans te leven. Uw gezondheid of die van uw partner, maakt dat u (samen) meer zorg nodig heeft. Tegelijkertijd wilt u ook zelf de regie houden over uw eigen leven.

Thuiszorg of verpleegd wonen. Kort- of langdurend. Personenalarmering. Een zinvolle dagbesteding met gelijkgestemden. Informeer eens bij onze Klantenservice naar de mogelijkheden. Als u dat op prijs stelt, komt de ouderenadviseur bij u thuis.

Voor meer informatie zie onze servicegids. Hierin zijn ook de kosten van thuiszorg opgenomen!