ZoekenSluiten
Houd altijd 1.5 m afstand
Was en ontsmet uw handen
Blijf thuis bij klachten
Loop niet onnodig rond
ruimte te vol? zoek elders plek
draag een mondkapje

Een videoboodschap van Miep van Es, Raad van Bestuur

"Bij de eerste golf zijn onze locaties vrijgebleven van corona. Nu lukt dat helaas niet meer. Toch is het een goede zaak dat de huizen open zijn. De keerzijde is dat we ook kwetsbaarder zijn." Bekijk voor de rest van de boodschap de video:

 

Een hart onder de riem

Het coronavirus vraagt veel van onze medewerkers. Dag in en dag uit zetten zij zich met hart en ziel in voor de bewoners en cliënten. Maar ondanks alle inspanningen weet het virus zich soms toch naar binnen te glippen. Iedere medewerker gaat op een andere manier om met deze ervaring. Gelukkig hebben velen van hen ook een uitlaatklep voor hun ervaringen. Neem bijvoorbeeld het gedicht van M.L. en team 3 van locatie ´t Jagthuis over de quarantaine waar zij in zaten. Zo steken zij andere collega’s ook weer een hart onder de riem. Lees hier het hele gedicht.

Coronavirus: de stand van zaken

Voor specifieke informatie kijk op de locatiepagina's: de Biesdel, Oosterwolde, 't Jagthuis, Vreedenhoff, Lorentzhuis

25/11: De afdelingen Driehoek 2 (appartementen 260 t/m 289) en Parkzicht 3/ 4 (appartementen 301 t/m 318 en 401 t/m 413) in de locatie Vreedenhoff zijn met ingang van vandaag in quarantaine geplaatst. Bewoners mogen één bezoeker per bewoner per dag ontvangen. De bezoeker is verplicht beschermende middelen te dragen. Deze worden ter plekke verstrekt.

19/11: De bewoners van Oosterwolde kunnen met ingang van vandaag twee bezoekers per dag ontvangen op het eigen appartement.

16/11: Met ingang van zondag 15 november jl. is ook de quarantaine van afdeling Parkzicht 3/ 4 opgeheven. Alle locaties van Innoforte zijn nu weer open. In iedere locatie gelden de bezoekregels die vóór de quarantaine van kracht waren. Zie de verschillende locatiepagina's in de linkerbalk voor details.

13/11: Locatie De Biesdel is vanaf vandaag weer open. Ook de quarantaine van afdeling Driehoek 3/ 4 van de locatie Vreedenhoff is met ingang van heden opgeheven.

9/11: Afdeling 3 van 't Jagthuis is met ingang van vandaag uit quarantaine. Bewoners van deze afdeling kunnen weer zelf naar beneden 'om hun krantje te halen'.

6/11: Voor het eerst moeten wij laten weten dat in de afgelopen week bewoners die besmet waren met het coronavirus, zijn overleden. Eerder kregen wij dit bericht al over thuiswonende cliënten. Dat doet wat met ons. In gedachten leven wij mee met hun nabestaanden.

Wij leven ook mee met bewoners en medewerkers die ziek zijn geworden door het virus, met medebewoners en medewerkers die in quarantaine verblijven. Het vraagt veel van hen en van hun naasten. Veel sterkte en geduld toegewenst.

We zijn betrokken op onze zorgmedewerkers en vrijwilligers, die zich met hart en ziel, blijven in zetten voor bewoners en cliënten.

6/11: Oosterwolde is met ingang van vandaag uit quarantaine. Er zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

5/11: Er is opnieuw een bewoner van Parkzicht 3 en 4 van Vreedenhoff besmet gebleken met het coronavirus.

3/11: Er is opnieuw een bewoner van Driehoek 3/4 van Vreedenhoff besmet gebleken met het coronavirus. Locatie De Biesdel is in quarantaine geplaatst.

2/11: afdeling 3 van 't Jagthuis is in quarantaine geplaatst op zaterdag 31 oktober jl. Deze quarantaineperiode duurt tien dagen.

29/10: er is een update geplaatst voor de afdeling Driehoek 3 en 4 van Vreedenhoff.

26/10: Besmetting op één van de locaties

Helaas is er bij locatie Oosterwolde een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om één bewoner van de 1e etage. Dat heeft de GGD Gelderland Midden aan Innoforte bevestigd. Deze bewoner wordt volgens protocol met beschermende maatregelen verzorgd. De betreffende bewoner was sinds de verdenking op corona al in isolatie geplaatst.

26/10: Vreedenhoff: De afdelingen Parkzicht 3 en 4 zijn gesloten. Bezoek is vanaf heden beperkt mogelijk: één bezoeker per bewoner een keer per dag.

24/10: Vreedenhoff: De afdelingen Driehoek 3 en 4 zijn gesloten. Bezoek is vanaf heden beperkt mogelijk: één bezoeker per bewoner een keer per dag.

23/10: Vreedenhoff: De afdelingen Driehoek 3 en 4 en Parkzicht 3 en 4 zijn in quarantaine. Bezoek wordt ontraden.

8/10: Besmetting op één van de locaties

Helaas is er bij locatie Vreedenhoff een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om één bewoner en één medewerker van afdeling Parkzicht 4. Dat heeft de GGD Gelderland Midden aan Innoforte bevestigd. Deze bewoner wordt volgens protocol met beschermende maatregelen verzorgd. De betreffende bewoner was sinds de verdenking op corona al in isolatie geplaatst.

Parkzicht 4 bestaat uit kamernummers: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 en 413.

1/10: Nieuwe maatregelen Innoforte locaties

De maatregelen zoals de Rijksoverheid die afgekondigd heeft voor de samenleving, gelden uiteraard ook voor de locaties van Innoforte. Bewoners/echtparen mogen niet meer dan drie gasten ontvangen (u moet nog steeds 1,5 meter afstand kunnen houden). Kinderen tot en met twaalf jaar worden niet meegeteld.

Mondkapjes worden nu dringend geadviseerd door de Rijksoverheid. De GGD Gelderland Midden adviseert de ouderenzorg ook om preventief mondkapjes te dragen zodat bezoek en sociaal contact in de locaties mogelijk blijft. Wij vragen u daarom ook om een mondkapje te dragen als u een van onze locaties bezoekt. Draag een mondkapje in alle gemeenschappelijke ruimtes van een locatie: de gangen, de liften, de trappenhuizen, de activiteitenruimtes en de restaurants. Het is fijn als u zelf een mondkapje meeneemt.

Medewerkers dragen vanaf heden ook beschermende middelen als zij geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren in het contact met bewoners.

Maar hoe kunnen we verantwoord en veilig open blijven?

Iedere locatie is uniek
Omdat iedere locatie anders is, maakt iedere locatie zijn eigen plan. Hoe kunnen we rekening houden met de behoefte van een bewoner? Hoe zorgen we voor een veilige situatie voor alle mensen die er wonen, op bezoek komen of werken? We zoeken telkens naar het evenwicht: het belang van één persoon en het belang van de groep.

We doen het samen
Dat zijn moeilijke afwegingen. Daarom betrekken wij daar in iedere locatie de cliëntenraad of familieraad bij. We nemen de reacties mee die we nu al van familie krijgen. We luisteren ook naar wat de professionals te zeggen hebben. Zo komt iedere locatie tot een plan dat steun krijgt van de meeste betrokkenen.

Actuele info via de website
Via deze website kunt u zien welke maatregelen ‘uw’ locatie genomen heeft. Wij vragen u om hier telkens kennis van te nemen. Als de situatie verandert, nemen wij nieuwe maatregelen. Als het nodig is, nemen we die snel. Check altijd vóór u komt bij de bewoner of de eerste contactpersoon of bezoek mogelijk is. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Stem onderling af
Wij doen ook een beroep op u om onderling in uw eigen familie afstemming te zoeken over gespreid bezoek. De appartementen, de huiskamers en onze restaurants zijn niet groot genoeg om iedereen tegelijk te ontvangen. Houdt u zelf in de gaten of u 1,5 meter afstand tot de mensen om u heen kunt houden. Vraag niet van onze mensen met hun grote zorghart om als politie-agent of BOA op te treden. Neem alstublieft uw eigen verantwoordelijkheid.

Wat kunt u doen?
Tot op heden zijn de locaties vrij van besmettingen gebleven. Zó helpt u ons allemaal:

  • Verzamel niet op drukke plekken en loop niet onnodig rond in de huizen.
  • Is een ruimte te vol? Zoek dan ergens anders een plekje.
  • Houd altijd 1.5 meter afstand. Ook eenmaal bij uw naaste op het appartement.
  • Was en ontsmet regelmatig uw handen. Bij binnenkomst kunt u direct uw handen ontsmetten.
  • Heeft u klachten? Blijf dan thuis!

Meer informatie over corona
De Rijksoverheid heeft een zogenaamd dashboard ingesteld met alle gegevens over corona van heel Nederland. U vindt hier ook verwijzingen naar andere bronnen.

De Rijksoverheid legt alles over corona in eenvoudige taal op een aparte website uit. Klikt u hier.

Ook Pharos heeft een website met informatie over corona in verschillende talen.